Kontrole

Roczne plany Kontroli

Rok 2011

Rok 2012

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2010 r.

Jednostki kontrolowane przez  Gminę

 1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
 2. Urząd Miasta i Gminy - Ref. RI oraz FN
 3. Urząd Miasta i Gminy Ref. GPN - gospodarka leśna

protokół pokontrolny SOK

zalecenia pokontrolne SOK

protokół pokontrolny GPN - gospodarka leśna

protokół pokontrolny RI i FN

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w roku 2009

Jednostki kontrolowane przez Gminę:

 1. Samorządowy Ośrodek Kultury
 2. UMiG - Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - dochody z tytułu użytkowania wieczystego
 3. Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych oraz SP w Alfredówce, SP Rozalin, SP Tarnowska Wola, ZS Chmielów, ZS Cygany, ZS Jadachy
 4. UMiG - kontrola wydatków i wewnętrznych procedur kontroli
 5. Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - kontrola wydatków, dochodów i wewnętrznych procedur kontroli
 6. Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych: SP nr 2, ZPO, Gim nr 1, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 5 w Nowej Dębie
 7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 8. UMiG - Biuro Rady Miejskiej

 

 

protokół pokontrolny SOK

zalecenia pokontrolne SOK

protokół pokontrolny użytkowanie wieczyste

zalecenia pokontrolne użytkowanie wieczyste

protokól pokontrolny BOJS I

protokół pokontrolny UMiG

zalecenia pokontrolne UMiG

protokół pokontrolny SOSiR

zalecenia pokontrolne SOSiR

protokół pokontrolny BOJS II

zalecenia pokontrolne BOJS II

protokół pokontrolny MGOPS

protokół pokontrolny BR

Załącznik Nr 2

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w roku 2008

Jednostki Kontrolowane przez Gminę:
 1. Miejski Klub Sportowy "Stal" Nowa Dęba
 2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie.
 3. UMiG - realizacja polityki jakości.
 4. UMIG - dodatki mieszkaniowe i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. UMIG - procedury kontrolne.
 6. Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych.
 7. Szkoła Podstawowa w Alfredówce.
 8. Zespół Szkół w Chmielowie.
 9. Zespół Szkół w Cyganach
 10. Zespół Szkół w Jadachach
 11. Szkoła Podstawowa w Rozalinie
 12. Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli
 13. Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie
 14. Przedszkole Nr 5 w Nowej Dębie
 15. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie
 16. Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie
 17. Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie
 18. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 19. Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
   

protokół pokontrolny MKS

zalecenia pokontrolne MKS

protokół pokontrolny SOK

protokół pokontrolny ISO

protokół pokontrolny ref. GKS

zlecenia pokontrolne ref. GKS

protokół pokontrolny BOJS

protokół pokontrolny Alfredówka

zalecenia pokontrolne Alfredówka

protokół pokontrolny Chmielów

zalecenia pokontrolne Chmielów

protokół pokontrolny Cygany

zalecenia pokontrolne Cygany

protokół pokontrolny Jadachy

zalecenia pokontrolne Jadachy

protokół pokontrolny Rozalin

zalecenia pokontrolne Rozalin

protokół pokontrolny Tarnowska Wola

zalecenia pokontrolne Tarnowska Wola

protokół pokontrolny P-1

zalecenia pokontrolne P-1

protokół pokontrolny P-5

zalecenia pokontrolne P-5

protokół pokontrolny SP-2

zalecenia pokontrolne SP-2

protokół pokontrolny Gim-1

protokół pokotrolny ZPO

zalecenia pokontrolne ZPO

protokół pokontrolny MGOPS

protokół pokontrolny SOSiR

zalecenia pokontrolne SOSiR

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w roku 2007

Kontrolowane jednostki organizacyjne Gminy:

                                                           1. Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych.

                                                           2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

                                                           3. Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

protokół pokontrolny BOJS

protokół pokontrolny M-GOPS

protokół pokontrolny SOSiR

zalecenia pokontrolne SOSiR


Data publikacji: 2008-03-27
Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Tkaczyk
Data ostatniej modyfikacji 2012-03-30
Osoba modyfikująca Krzysztof Tkaczyk

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS