Statut

 

 

UCHWAŁA NR XX/177/2012
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483)), art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15912)

 Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:
 

STATUT GMINY NOWA DĘBA
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Statut określa:
   1) ustrój Gminy Nowa Dęba;
   2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej w Nowej Dębie;
   3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie i jej komisji;
   4) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej;
   5) zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie;
   6) zasady dostępu do dokumentów oraz korzystania z nich;
   7) status pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

 

 


  STATUT GMINY NOWA DĘBA

(pełen tekst statutu do pobrania)

 

  • Uchwała Nr XXV/229/2012 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Nowa Dęba

 


Data publikacji: 2007-02-22
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-11-07
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS