Stawki i deklaracje podatkowe

Stawki podatku i wzory formularzy deklaracji dla podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie:

 

  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok (116-2011-XIV)  z dnia 23 listopada 2011 r.

 

  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2012 roku (114-2011-XIV)  z dnia 23 listopada 2011 r.

 

  • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (XXVI-231-2012)  z dnia 19 listopada 2012 r.
  •  

 ______________________________________________________________________

 

  

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie:

 

  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (XLIX-444-2010),  z dnia 22 września 2010  

  

  • określenia zwolnień w podatku od nieruchomości (nr XXV-204-08)  z dnia 29 października 2008   

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) poniżej przedstawiamy wzory formularzy deklaracji dla podatników podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych.

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

DL-1 - deklaracja podatek leśny

IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1a - załącznik do deklaracji DT-1


Data publikacji: 2007-06-05
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data ostatniej modyfikacji 2012-12-07
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS