Spółka prawa handlowego gminy

      PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  SP. Z O.O.

 

                    ul. Leśna 1

              39-460 Nowa Dęba

Spółki komunalne połączone

Spółki komunalne połączone


Z dniem 28 września 2012 r. dokonane zostało połączenie gminnych spółek komunalnych tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie Sp. z o.o. i Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie.

Pomysł połączenia spółek zrodził w 2010 roku, kiedy sfinalizowane zostały wieloletnie działania Gminy Nowa Dęba związane z zakupem 289 udziałów w Zakładzie Produkcji Wody Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Po tej transakcji burmistrz Wiesław Ordon powiedział, że Gmina nabywa udziały w Zakładzie Produkcji Wody nie tylko po to, aby była jedynym właścicielem, ale także mogła realizować zadnia, które na niej spoczywają, a dotyczą bezpiecznego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i gminy.

Działania związane z połączeniem zainicjowane zostały w 2011 r. kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie połączenia spółek. Decyzja ta daje wiele korzyści: obniżenie kosztów administracyjnych obsługi spółki, obsługi bankowej, wzrost zdolności kredytowej w kontekście poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań, czy też zwiększenie możliwości inwestycyjnych. Jest to kolejne z działań, którego celem jest utrzymanie cen wody w najbliższych latach.

Połączenie spółek dokonane zostało poprzez przejęcie majątku Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Dodać należy, że pracownicy byłego ZPW zostali włączeni w struktury PGKiM, za wyjątkiem Prezesa Spółki, którego umowa o pracę wygasła z dniem połączenia.


SG/EG


Data publikacji: 2007-02-21
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-09-05
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS