Sesje Rady Miejskiej

XXIV sesja RM - 26.09.2012

  • 2012-10-01
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
 
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
 
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
 
3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego,
 
 
4) komunalizacji mienia na rzecz Gminy Nowa Dęba,
 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
 
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
 
 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi „Strefowa” położonej w miejscowości Chmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
 
9) nadania nazwy drodze publicznej na terenie miejscowości Chmielów,
 
10) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Dęba.
 
11) udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Data publikacji: 2012-10-01
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-10-31
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS