Sesje Rady Miejskiej

XXIII sesja RM - 29.08.2012

  • 2012-09-07
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
 
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
 
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
 
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
 
4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnobrzeg na finansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Dęba uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg,
 
 
5) zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Alfredówce,
 
6) zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Chmielowie,
 
7) zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Cyganach,
 
8) zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Jadachach,
 
9) zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rozalinie,
 
10) zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli,
 
11) wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie i Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
 

 
10. Zamknięcie obrad.

Data publikacji: 2012-09-07
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-09-10
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS