Sesje Rady Miejskiej

XX sesja RM - 25.04.2012

  • 2012-05-16
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2011 oraz potrzeby na 2012 r.
 
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Nowa Dęba.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
 
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
 
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2011 rok,
 
3) udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
 
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
 
5) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2012 roku,
 
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
 
7) nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
 
8) uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba.
 
9. Interpelacje i zapytania radnych.
 
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Data publikacji: 2012-05-16
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-05-28
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS