Rada Miejska V kadencji

(lata 2006-2010)
12 listopada 2006 r. mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba wybrali 15-osobową Radę Miejską. Zgodnie z nowym podziałem okręgów mandatowych 9 radnych wybranych zostało w Nowej Dębie (w tym po jednym w os. Dęba i Poręby Dębskie); 2 radnych reprezentować będzie wsie Alfredówkę, Rozalin , Tarnowską Wolę i Budę Stalowską; również 2 radnych będzie mieć sołectwo Chmielów; po 1 radnym posiadać będą wioski Jadachy i Cygany.

 
PRZEWODNICZĄCY            
RADY MIEJSKIEJ             
 
Wojciech SERAFIN             
               

 

 
I WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 
Tomasz GAZDA 
 

 

 

 

 
II WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 
Ryszard RUTYNA 
 

 
POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY MIEJSKIEJ
(kolejność alfabetyczna)
_________________________________________

 

 

 

 

 

Andrzej DURTKA

 

 

Maria MROCZEK

 

 

 

 

 

Jan FLIS

 

Wojciech GRUSZKA

 

 

 

 

 

 

  Maria PIWIŃSKA

 

Andrzej PUZIO

 

 

 

 

 

 


 Krzysztof SAŁEK

 

Kazimierz SKIMINA

 

 

  

 

Stanisław SKIMINA

 

 

Jacek Andrzej SZPUNAR

 

 

 

 

 

 

Helena TŁUSTA

Tomasz ZIELIŃSKI

  

 

   

 

   

 
 

Komisje stałe RM

KOMISJA REWIZYJNA
__________________________________________
Jan FLIS - przewodniczący

Helena TŁUSTA - zastępca przewodniczącego

Tomasz ZIELIŃSKI - członek 

KOMISJA BUDŻETOWA
_______________________________
Krzysztof SAŁEK - przewodniczący

Kazimierz SKIMINA - zastępca przewodniczącego

Andrzej DURTKA - członek
Jan FLIS - członek

Tomasz GAZDA - członek 

Stanisław SKIMINA - członek

Jacek SZPUNAR - członek 

 

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI
_________________________________________

Wojciech GRUSZKA - przewodniczący

 Andrzej PUZIO - zastępca przewodniczącego

 

Maria MROCZEK - czlonek 

Ryszard RUTYNA - członek

Helena TłUSTA - członek

 

KOMISJA ROLNICTWA, MELIORACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
_________________________________________________


Kazimierz SKIMINA - przewodniczący

Andrzej DURTKA - zastępca przewodniczącego 

 

Andrzej PUZIO - członek
Ryszard RUTYNA - członek


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPORTU
_________________________________________
Maria PIWIŃSKA - przewodniczący

Krzysztof SAŁEK - zastępca przewodniczącego

Maria MROCZEK - członek

Ryszard RUTYNA - członek
Stanisław SKIMINA - członek
Jacek Andrzej SZPUNAR - członek

Tomasz ZIELIŃSKI - członek

KOMISJA STATUTOWO-ORGANIZACYJNA, SPRAW SPOŁECZNYCH I ETYKI
_________________________________________________________
Helena TŁUSTA - przewodnicząca
Jan FLIS - zastępca przewodniczącego
 
Tomasz Gazda - członek
Wojciech GRUSZKA - członek
Maria PIWIŃSKA - członek
Andrzej PUZIO - członek
Tomasz Zieliński - członek
 

Data publikacji: 2010-11-25
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2010-11-25
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS