Uchwały RM V kadencji

XXXV sesja RM - 27 sierpnia 2009

  • 2009-09-25

Podjęto uchwały w sprawach:
• zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2009 rok (XXXV-286-09 oraz załączniki),
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (XXXV-287-09),
• udzielenia w 2009 roku pożyczki dla Zakładu Produkcji Wody Spółka z o.o. w Nowej Dębie (XXXV-288-09),
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - oczyszczalnia ścieków w Budzie Stalowskiej (XXXV-289-09),
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. nr 403/1 w Nowej Dębie XXXV-290-09),
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego (dz. nr 886/1 i 886/3 osiedle Dęba XXXV-291-09),
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Nowej Dębie ( Dęba I -XXXV-292-09),
• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 1007 w osiedlu Poręby Dębskie XXXV-293-09),
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (os. Poręby D. XXXV-294-09),
• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej (PGE – XXXV-295-09),
• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej (Gaz-System - XXXV-296-09),
• wyrażenia zgody na najem lokalu w Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli (XXXV-297-09),
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Baza Przygotowania Paliwa i Kotłownia - XXXV-298-09),
• nadania nazwy istniejącemu Placowi Wyzwolenia w Nowej Dębie nazwy majora Jana Gryczmana (XXXV-299-09),
• wyrażenia zgody na wzniesienie na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Dębie pomnika upamiętniającego 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej (XXXV-300-09),
• wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Zespołu Szkół w Chmielowie pomnika upamiętniającego 70 rocznicę bombardowania Chmielowa (XXXV-301-09),
• zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2010-2012 (XXXV-302-09 oraz załącznik),
• upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do wystawienia weksla z poręczeniem wekslowym (XXXV-303-09),
• zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (XXXV-304-09).
 

Protokół z sesji.


Data publikacji: 2009-09-25
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2009-09-25
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS