Uchwały RM VI kadencji

XXVIII Sesja Rady Miejskiej - 30 styczeń 2013

  • 2013-02-08

Podjęto uchwały w sprawach:
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, (XXVIII-243-2013)
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, (XXVIII-244-2013)
- udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego, (XXVIII-245-2013)
- przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, (XXVIII-246-2013)
- zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego, (XXVIII-247-2013)
- zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające fi-nansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, (XXVIII-248-2013)
- zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyj-nego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba", (XXVIII-249-2013)
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, (XXVIII-250-2013)
- Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2013, (XXVIII-251-2013)
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, (XXVIII-252-2013)
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy mienia gminnego na terenie sołectwa Jadachy, (XXVIII-253-2013)
- podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (XXVIII-254-2013)

 

Protokół z sesji

 


Data publikacji: 2013-02-08
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2013-02-15
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS