Uchwały RM VI kadencji

XXIII Sesja Rady Miejskiej - 29 sierpień 2012

  • 2012-09-07


Podjęto uchwały w sprawach:
- zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XXIII-201-2012)
- zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, (XXIII-202-2012)
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, (XXIII-203-2012)
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnobrzeg na finansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Dęba uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg, (XXIII-204-2012)
- zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Alfredówce, (XXIII-205-2012)
- zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Chmielowie, (XXIII-206-2012)
- zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Cyganach, (XXIII-207-2012)
- zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Jadachach, (XXIII-208-2012)
- zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rozalinie, (XXIII-209-2012)
- zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli, (XXIII-210-2012)
- wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie i Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie. (XXIII-211-2012)"
 

 Protokół z sesji


Data publikacji: 2012-09-07
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-11-07
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS