Uchwały RM VI kadencji

XXI Sesja Rady Miejskiej - 30 maj 2012

  • 2012-06-27

 
Podjęto uchwały w sprawach:
- zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XXI-178-2012)
- zmian w Uchwale Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, (XXI-179-2012)
- ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród, (XXI-180-2012)
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, (XXI-181-2012)
- zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, (XXI-182-2012)
- uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, (XXI-183-2012)
- zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba, (XXI-184-2012)
- wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Stalowa Wola w sprawie realizacji zadań własnych Gminy Nowa Dęba w zakresie zagospodarowania odpadów. (XXI-185-2012)

 

 Protokół z sesji

 


Data publikacji: 2012-06-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-07-05
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS