Uchwały RM VI kadencji

XX Sesja Rady Miejskiej - 25 kwiecień 2012

  • 2012-05-08

 
Podjęto uchwały w sprawach:
- zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XX-170-2012)
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2011 rok, (XX-171-2012)
- udzielenia 2 2012 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, (XX-172-2012)
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, (XX-173-2012)
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2012 roku (XX-174-2012)
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, (XX-175-2012)
- nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, (XX-176-2012)
- uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba. (XX-177-2012)

 
 

Protokół z sesji


Data publikacji: 2012-05-08
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-27
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS