Gospodarka wodno-ściekowa

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu w sprawie przydatności wody do spożycia w wodociągu w SP Jadachy

  • 2007-07-12

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu ocenia jakość wody w wodociągu Nowa Dęba w punkcie Szkoła Podstawowa w Jadachach, eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych zawartych w załączniku nr 1 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-368/07 z dnia 04.07.2007r.
 

i stwierdza przydatność wody do spożycia 

 
Analizy próbek wody wykonano w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, zgodnie
z wymaganiami załącznika Nr 9 B do cytowanego wyżej rozporządzenia.szczegółowa ocena


Data publikacji: 2007-07-12
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2007-07-13
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS