Gospodarka wodno-ściekowa

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody do spożycia na stacji uzdatniania wody w Nowej Dębie

  • 2007-06-07

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu Ocenia jakość wody na Stacji Uzdatniania Wody Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych zawartych w załączniku nr 1 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

i stwierdza przydatność wody do spożycia


Punkty pobrania próbek wody: z dnia 29.05.2007r.
- Stacja Uzdatniania Wody – miejsce podawania wody do sieci (hala filtrów)
Sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-255/07 i Nr DLT/HK.491-1-272/07 z dnia 01.06.2007r.
- Stacja Uzdatniania Wody – pomieszczenie socjalne
Sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-256/07i Nr DLT/HK.491-1-271/07 z dnia 01.06.2007r.

Punkty pobrania próbek wody: z dnia 01.06.2007r.
- Stacja Uzdatniania Wody – hala filtrów
Sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-282/07 z dnia 04.06.2007r.
- Stacja Uzdatniania Wody – pomieszczenie socjalne
Sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-283/07 z dnia 04.06.2007r.

 


Data publikacji: 2007-06-07
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2007-06-27
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS