Gospodarka wodno-ściekowa

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody do spożycia w wodociągu Nowa Dęba odcinek w Chmielowie

  • 2007-06-06

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu ocenia jakość wody w wodociągu Nowa Dęba na odcinku w miejscowości Chmielów, eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych zawartych w załączniku
nr 1 A do rozporządzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

i stwierdza przydatność wody do spożycia

Punkty pobrania próbki wody: dnia 29.05.2007r.
- Chmielów 410 – kran w łazience
Sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-273/07 z dnia 01.06.2007r.

Punkty pobrania próbki wody: dnia 31.05.2007r.
- Plebania w Chmielowie – kran w kuchni
Sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-277/07 z dnia 04.06.2007r.

Punkty pobrania próbek wody: dnia 01.06.2007r.
- Plebania w Chmielowie – kran w kuchni
Sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-279/07 z dnia 04.06.2007r.
- Chmielów 410 – kran w łazięnce
Sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-280/07 z dnia 04.06.2007r.


Data publikacji: 2007-06-06
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2007-06-27
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS