Gospodarka wodno-ściekowa

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu w sprawie braku przydatności wody do spożycia w SP Jadachy

  • 2007-06-27

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu ocenia jakość wody w wodociągu Nowa Dęba, eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych zawartych w załączniku nr 1 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


i stwierdza brak przydatności wody do spożycia


w punkcie pobrania próbki wody dnia 20.06.2007r.
- Szkoła Podstawowa w Jadachach – kran w łazience

Sprawozdanie z badań Nr DLT/HK.491-1-321/07 z dnia 22.06.2007r

szczegółowa ocena


Data publikacji: 2007-06-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2007-06-27
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS