Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w sprawie konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi....

  • 2013-01-31

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GKS.6140.5.2013

 Nowa Dęba, 31 stycznia 2013r.

 

OGŁOSZENIE 

 Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013r.
Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w pok. 102 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres gmina@nowadeba.pl, w terminie od 01 lutego 2013r. do 21 lutego 2013r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Alicja Rydzik.
Niewydanie opinii w terminie wskazanym wyżej, uznaje się za akceptację programu.

 

 

Burmistrz

Wiesław Ordon


Data publikacji: 2013-01-31
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data ostatniej modyfikacji 2013-02-01
Osoba modyfikująca Ewa Rozenbajgier

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS