Komunikaty i ogłoszenia

obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego GPN 6733.10.2012

  • 2013-01-02

Burmistrz Miasta i Gminy

Nowa Dęba

GPN 6733.1.10.2012                                                       Nowa Dęba, 31 grudnia 2012r.

                                                                       OBWIESZCZENIE
                                                                       o wydaniu decyzji        Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednolity tekst (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 )

                                                                       z a w i a d a m i a m


że na wniosek Karpackej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Baczyńskiego 3 reprezentowanej przez pełnomocnika p.Jana Wiśniowicza została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. dla inwestycji pn.: budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Io o przepustowości Qn=4000Nm3/h   i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP-5.5 MPa na działce nr ew. 14/45 w Chmielowie gm. Nowa Dęba


Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia        w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 Nowa Dęba pokój nr 111 pierwsze piętro          w godzinach pracy urzędu .
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

 

                                                                                                                            Z up.Burmistrza

                                                                                                                            mgr inż. Barbara Duda

                                                                                                                            Kierownik Referatu


Data publikacji: 2013-01-02
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data ostatniej modyfikacji 2013-01-02
Osoba modyfikująca Barbara Duda

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS