Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 ).

Rozporządzenie Rady  Ministrów  z  dnia 17  lipca 2012r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
( Dz.U. z 2012r. poz. 823 ).

Do pobrania.

Ustawa o pomocy społecznej

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS