Logo Ośrodka
Znaczenie użytych symboli:
- sześcian symbolizuje Ośrodek – instytucję będącą elementem zabezpieczenia systemowego,  
   zorganizowaną i funkcjonującą zgodnie z obowiązującym prawem, zorganizowaną wg określonych
   standardów,
- brak ścian sześcianu oznacza, że Ośrodek jest instytucją przejrzystą działającą w sferze publicznej w
   oparciu o jasne i zrozumiałe procedury, otwartą na ludzi i ich problemy,
- serce symbolizuje personel Ośrodka, którego powinnością i powołaniem jest nie tylko wsparcie
   instytucjonalne dla osób i rodzin, ale również wsparcie emocjonalne, empatia, zrozumienie, szacunek,
   ciepło i poszanowanie godności drugiego człowieka,
- liść symbolizuje nadzieję, przebudzenie do życia i do zmiany, ciągłe odradzanie się, wiarę w lepsze  
  jutro,
przezwyciężanie kłopotów i trudności - jednocześnie liść dębowy nawiązuje do herbu Nowej Dęby.

                                                                                                                             Kierownik MGOPS
                                                                                                                              Leszek Mirowski

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS