Projekt systemowy 2012 r.

Projekt systemowy 2012 r.

...

Nabór uczestników do udziału w projekcie systemowym

               Nabór uczestników do udziału w projekcie                  
 ,,Czas na aktywność w gminie Nowa Dęba"

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ DĘBIE
OGŁASZA
nabór uczestników do udziału w projekcie systemowym pn.    
 „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NOWA DĘBA"
 realizowanym w 2012 roku


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki

Priorytetu VII  – Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Uczestnicy projektu muszą spełniać niżej wymienione wymagania :
1)      zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
2)      korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
3)      zarejestrowani są w PUP jako osoby bezrobotne,
         lub są osobami nieaktywnymi zawodowo lub są rolnikami,
4)      zagrożeni są wykluczeniem społecznym,
5)      są w wieku aktywności zawodowej.

Termin zgłoszenia do wzięcia udziału w projekcie upływa z dniem 29.02.2012 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3 lub pod numerem telefonu (15) 846 34 94
Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane są przez pracowników socjalnych
 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3 od poniedziałku
do piątku w godz. 7:00 – 15:00                                                                                                                 Kierownik
                                                                                                projektu systemowego w MGOPS
                                                                                                               w Nowej Dębie
                                                                                                       Katarzyna Sorbal - Durak

Rekrutacja do projektu.

Regulamin Rekrutacji
Protokół z rekrutacji

Zaproszenie do składania ofert

...

Informacja o rozpoczęciu doradztwa grupowego

...

Zaproszenie do składania ofert

1. Księgowość małych i średnich firm.
2. Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych wraz z kursem pierwszej pomocy.

Informacja o rozpoczęciu szkolenia zawodowego.

1. Księgowość małych i średnich firm.
2. Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych wraz z kursem pierwszej pomocy.

Zaproszenie do składania ofert

1. Magazynier wraz z obsługą wózków widłowych.
2. Kosmetyka z elementami wizażu, makijażu i stylizacji paznokci.

Informacja o rozpoczęciu szkoleń

1. Magazynier wraz z obsługą wózków widłowych
2. Kosmetyka z elementami wizażu, makijażu i stylizacji paznokci

Zaproszenie do składania ofert

1. "Florystyka - bukieciarstwo"
2. "Fryzjerstwo"

Zawiadomienie o wyborze oferty

1."Florystyka-bukieciarstwo"
2. "Fryzjerstwo"

Informacja o rozpoczęciu szkoleń

1. Florystyka-bukieciarstwo
2. Fryzjerstwo

Zaproszenie do składania ofert

1. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej.

Informacja o rozpoczęciu szkolenia zawodowego.

1. Sprzedawca wraz z obsługa kasy fiskalnej.

Zaproszenie do składania ofert

1. "Kurs gastronomiczny - kucharski"
2. "Cukiernik"

Zawiadomienie o wyborze oferty

"Kurs gastronomiczny-kucharski"

Informacja o unieważnieniu postępowania

"Cukiernik"

Informacja o rozpoczęciu szkolenia

1. "Kurs gastronomiczny - kucharski"

Zaproszenie do składania ofert

1. Warsztaty psychologiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty.

1. Warsztaty psychologiczne

Informacja o rozpoczęciu warsztatów psychologicznych

1. Warsztaty psychologiczne

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS