Ogłoszenie : posiłki w szkołach w roku 2013

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie uprzejmie informuje, że od
dnia 01 stycznia 2013r. koszt jednego posiłku wynosi 4,28 zł.
W związku z powyższym informuję o możliwości korzystania z posiłków :

1. nieodpłatnie ( koszt pokrywa MGOPS po przeprowadzeniu środowiskowego-rodzinnego wywiadu społecznego ) przez dzieci z rodzin wymagających wsparcia w świetle ustawy o pomocy społecznej
( tekst jednolity Dz.U.z 2009r. nr 175 poz.1362 – z późn. zmianami ) i w których dochód na osobę w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe nie przekracza kwoty netto 684,00 zł.
2. za odpłatnością w kwocie 4,28 zł. za jeden posiłek przez pozostałe dzieci.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ul. M. Reja 3. tel. 015 846 34 94, 015 846 34 93, oraz w szkołach.

                                                                                                                                     Kierownik MGOPS
                                                                                                                                        w Nowej Dębie
                                                                                                                                      Leszek Mirowski

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS