Pracownicy Ośrodka

KIEROWNIK
___________________


LESZEK MIROWSKI
telefon: 0(....) 15 846 34 94 wew. 12
telefon kom. 600 153 179

e-mail:

Kierownik zarządza i kieruje Ośrodkiem , działając z upoważnienia Burmistrza podejmuje i wydaje decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej , reprezentuje jednostkę na zewnątrz. Kierownik jest pracodawcą i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Ośrodka.

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY
_________________

TERESA WINIARSKA
telefon: 0(....) 15 846 34 94 wew. 13
e-mail:


Główny Księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka. Sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie spraw finansowych i materialnych , czuwa nad realizacją budżetu jednostki.

 

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:  
   
starszy księgowy 1 etat                                      
   
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:  
   
konsultant prawnik
1 etat
specjalista pracy socjalnej 9 etatów
asystent rodziny
2 etaty
   
 DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH:  
   
starsza opiekunka środowiskowa
( koordynująca )
1 etat
opiekunka środowiskowa, starsza opiekunka środowiskowa
( usł. specjalistyczne )
6 etatów
opiekunka środowiskowa
 ( usł. opiekuńcze )
5 etatów                          
   
 DZIAŁ OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ:  
   
administrator
1 etat
sam. ref. d/s opracowań i realizacji świadczeń 1 etat
   
 DZIAŁ OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:  
   
sam. ref d/s pracowniczych , kadr, BHP 1 etat
sam. ref. d/s obsługi sekretariatu, kasy, archiwum 1 etat
pracownik do pracy lekkiej 1 etat
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS (POKL)  
instruktor d/s reintegracji zawodowej
1/2 etatu
   

                                Kierownik MGOPS
                                  Leszek Mirowski

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS