Sesje Rady Miejskiej

XXVI sesja RM - 19.11.2012

  • 2012-11-21
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
 
2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 
3) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,
 
4) podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 

 
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Data publikacji: 2012-11-21
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-11-26
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS