Informator

Obchody XXI Światowego Dnia Chorego

  • 2013-02-14
    W dniu 12.02.2013 r. w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, odbyły się uroczyste Obchody Światowego Dnia Chorego organizowane przez Dom Pomocy Społecznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Jerzy Sudoł, Pani Renata Bal Kierownik BOJS, Pan Bogdan Tomczyk Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie, Pani Lucyna Szwed Główny Specjalista d/s osób niepełnosprawnych, ks. Stanisław Wasiłek Kapelan Szpitala w Nowej Dębie.
    Część artystyczną rozpoczął występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Komorowskiej. Następnie, głos zabrała Pani Lucyna Szwed, która przybliżyła wszystkim zebranym zakres działania PFRON. Po zakończeniu prelekcji, wystąpił ks. Stanisław Wasiłek, który starał się wyjaśnić jak wielką rolę odgrywa cierpienie w życiu ludzkim. Na zakończenie wystąpili Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie. W obchodach wzięli również przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego wieku wraz z prezesem Panem Ryszardem Janczykiem, delegacja Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z prezesem Panią Józefą Kaczmarek, a także Nowodębskie Koło Diabetyków oraz przedstawiciele sklepu medycznego MED - GALICJA. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem. Dyrekcja, pracownicy oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i darczyńcom bez pomocy, których nie bylibyśmy w stanie zorganizować tak wspaniałej imprezy.


DPS
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS