Informator

  • 2013-02-14

Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne szkolenie

KSIĘGOWOŚĆ W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI


PRZYJDŹ NA SZKOLENIE!

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie w ramach oferty Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnobrzegu. Będzie to szkolenie nt. Aspektów Księgowych z projektach współfinansowanych z PO KL. Szkolenie pt. „Aspekty księgowe w projektach współfinansowanych z EFS” – dla instytucji realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ich pracowników, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie poprawnego księgowania i rozliczania otrzymanych środków.

Dla kogo szkolenie:
• pracowników, którzy przygotowują wnioski o płatność,
• pracowników ds. obsługi finansowej projektu,
• księgowe i księgowych pracujących przy obsłudze projektu.
Szkolenie adresowane jest do instytucji i ich pracowników pracujących przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS z terenu powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i m. Tarnobrzeg.

Szkolenie odbędzie się 28 lutego br. (tj. czwartek) w Tarnobrzegu

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza na stronie www.tarnobrzeg.roefs.pl w zakładce szkolenia opcja [zapisz się na szkolenie].
Zapraszamy maksymalnie po 2 osoby z instytucji. Szczegóły na stronie www.tarnobrzeg.roefs.pl/szkolenia.
O zakwalifikowaniu się na szkoleniu, uczestnicy będą informowani drogą e-mailową lub/i telefoniczną. Grupy szkoleniowe zostaną tworzone zgodnie ze stopniem znajomości zagadnień w danym temacie. Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering.
Osoby mające trudności z poruszaniem się prosimy o wcześniejsze poinformowanie Ośrodka.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu przy Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS