Pytania do Burmistrza

Chcesz zadać pytanie Burmistrzowi - wypełnij poniższy formularz. Burmistrz na zadawane pytania odpowiada raz w tygodniu w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Ciebie. Ponadto odpowiedzi dotyczące szerszych problemów zostaną opublikowane na stronie, pod warunkiem, że pytanie nie dotyczy prywatnych spraw osoby pytającej. PYTANIA DO KTÓRYCH DOŁĄCZONY JEST FIKCYJNY ADRES ZWROTNY - BĘDĄ IGNOROWANE.

E-mail: *
Treść: *
Przepisz kod: *
 
  * - pola wymagane

Witam Mam pytanie kiedy powstanie chodnik wzdłuż ul. Podleśnej w dziel. Poręby Pozdrawiam

Witam.

Budowę chodnika przy ul. Podleśnej będzie realizował Powiat Tarnobrzeski, przy wsparciu finansowym Gminy Nowa Dęba. Z uzyskanej informacji wynika, że zadanie to winno być zrealizowane do końca trzeciego kwartału b.r.

 

Pozdrawiam

Wiesław Ordon

Szanowny panie Burmistrzu! Mam około 1 metra sześciennego odpadów starego pokrycia azbestowego dachu. Pragnę,aby nie zatruwać środowiska przekazać ten niebezpieczny materiał odpadowy do utylizacji.Proszę o informację kto tym się zajmuje,dane kontaktowe oraz zasady odpłatności.Podobno koszty utylizacji pokrywa samorząd. Z poważaniem.Janek

Witam.

Do końca 2009 r. funkcjonował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Goaspodarki Wodnej, z którego można było udzielać dotacji osobom fizycznym na realizacją określonego katalogu przedsięwzięć proekologicznych, w tym na uzuswanie azbestu. Z dniem 1 stycznia 2010 weszła w zycie nowa ustawa o finansach publicznych i dostosowana do niej ustawa Prawo ochrony środowiska, które m.in. zlikwidowały gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska. Tym samym wyeliminowana została została możliwość przyznawania z tych funduszy dotacji dla osób fizycznych, m.in. na usuwanie azbestu.

Problem ten został dostrzeżony we właściwych ministerstwach i podjeto prace nad zmianą przepisów prawa umożliwajacych dofinansowanie zadań osobom fizycznym (Dziennik Gazeta Prawna, 29.04.2010).

Wobec powyższego nie możemy przystapić do działań podobnych jak w latach ubiegłych, do czasu zmiany przepisów prawnych. Natmiast w przypadku, gdyby chciał Pan załatwić problem indywidualnie, możemy podac namiary na firmy dokonujace odbioru odpadów azbestowych do utylizacji.

Ponieważ pytanie ma charakter istotny dla wielu mieszkańców, pozwoliłem sobie zamieścić go na naszej stronie.

Z poważaniem

 

Wiesław Ordon

Panie Burmistrzu. Zapewne orientuje się Pan w poczynaniach naszej piłkarskiej drużyny. Jak wiadomo mamy pierwsze miejsce w tabeli i awans do IV ligi jest bardzo bliski. Jednak żeby grać z powodzeniem w IV lidze należy pozyskać nowych zawodników a co się z tym wiąże zwiększyć budżet sekcji piłkarskiej. W związku z tym że UM jest głownym sponsorem Stali Nowa Dęba moje pytanie brzmi: Ile UM przeznacza pieniędzy na działanie klubu? Jak te pieniądze są wydawane przez klub? Ile zarabia trener? a Ile Prezes klubu? i w Końcu czy UM planuje zwiększenie wydatków na klub w przypadku awansu? Będę wdzięczny za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.

Witam.

MKS STAL otrzymała dotację od Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba na swoją działalność w 2010 r. w wysokości 178 tys. zł. Jak te pieniądze zostaną wykorzystane zdecydował Zarząd Klubu, do którego proszę się zwrocić o odpowiedź na przesłane do mnie szczegółowe zapytania. Urząd dysponuje ogólnymi kwotami na takie wydatki jak transport, sprzęt, ekwiwalent sędziowski, zatrudnienie trenerów, itp. Dodam, że  z budżetu gminy nie można finansować kosztów pozyskania nowych zawodników, o czym stanowi ustawa o sporcie kwalifikowanym i ustawa o finansach publicznych.

Burmistrz przewiduje zwiększenie wydatków na klub na koszty związane z w/w wydatkami w przypadku awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.

 

Pozdrawiam

Wiesław Ordon

Panie Burmistrzu, czy linia kolejowa nr 71 jest już całkowicie wyremontowana? Czy będą prowadzone jeszcze jakieś prace na tej lini, chodzi mi o stacje Dęba-Rozalin? Kiedy rozpocznie się budowa parkingów na ul.Krasickiego i na ul. Kościuszki? Czy dziury w jezdni na ul.Kolejowej prowadzącej m. in. do ogródków działkowych zostaną załatane? W chwili obecnej droga ta jest w fatalnym stanie (zresztą nie tylko ta).

Witam.

1. Prace na linii 71 Rzeszów - Ocice jeszcze trwają. Będą realizowane także na terenie naszej gminy. Na ten rok planowany był remont stacji kolejowej Dęba - Rozalin. Nadmieniam, że inwestorem jest PKP PLK SA.

2. Jeśli chodzi o budowę parkingu na ul. Kościuszki przy Bystrzyku, to do końca kwietnia zostanie ogłoszony przetarg na realizację projektu. Liczę więc, że w II połowie czerwca prace mogłyby się rozpocząć, jeśli nie będzie protestów przy rozstrzyganiu przetargu.

Na parking przy ul. Krasickiego uzyskujemy stosowne pozwolenia wymagane przepisami prawa budowlanego. Oceniam, że prace te mogłyby sie rozpocząć w III kwartale.

3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta (II etap) i wsi  chcemy zrealizować do końca kwietnia.

 

Wiesław Ordon

Od 01.03. 2010r.wzrósł zasiłek pielęgnacyjny,a gmina nadal płaci go na starych zasadach.U kogo trzeba interweniować o równe traktowanie osób niepełnosprawnych.Pozdrawiam.

Witam.

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich warunków. Inny jest organ ustalający prawo do tych świadczeń i ich płatnik.

Od 1 marca wzrosły dodatki pielęgnacyjne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nie nastąpiły natomiast zmiany w pzrepisach prawa, które powodowałyby wzrost zasiłków pielęgnacyjnych, które wypłaca gmina.

 

Wiesław Ordon

W bloku numer 3 przy ulicy Kościuszki jest parking na około 9 samochodów.W bloku mieszka około 40 rodzin.Przyuśćmy że każda rodzina ma 1 samochód,no więc jeśli jest 40 samochodów na 1 blok a parking ma miejsc tylko na 9 to gdzie ma parkować reszta samochodów??

Witam.

Władze miasta nie są właścicielami wszystkich terenów, aby rozwiązać problem braku miejsc parkingowych. Dlatego zwrócilismy się do Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyrażenie zgody na budowę parkingów wzdłuż Bystrzyka, w tym na ich terenie. Taką zgodę uzyskaliśmy i myślę, że w czerwcu rozpoczną sie prace wykonawcze. Dzięki tej inwestycji powstanie 79 nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców tej części miasta.

 

Wiesław Ordon

Czy droga Siarkowa,łącząca Chmielów z zakładami w Machowie będzie remontowana? Czy te dziury ktoś załata? Może jakaś nowa nakładka asfaltowa? W końcu tędy ludzie z okolicznych miejscowości jeżdżą do pracy! Pozdrawiam.

Witam.

Droga Siarkowa, podobnie jak inne drogi gminne, bedzie remontowana i dziury zostaną załatane. Natomiast modernizacja tej drogi wymaga dużego zaangażowania finansowego. Dlatego też poszukujemy dla tej drogi możliwości wsparcia środkami zewnetrznymi takiej modernizacji. Nie jest to realne w tym roku, ponieważ stosowne wnioski zostały już złożone na inne drogi (m.in. Strefową w Chmielowie) czy też już rozstrzygnięte (droga Górka  w Jadachach) . Natomiast chcemy na rok przyszły poszukać takich możliwości.

 

Pozdrawiam

Wiesław Ordon

 

Witam mam pytanie odnośnie czy jest możliwość wybudowania boiska „Orlika” w Jadachach ? Bo niestety chcąc pograć na sztucznym boisku musimy jeździć do Woli Baranowskiej.

Witam.

Myślę, że w Jadachach będzie możliwość wybudowania boiska o sztucznej nawierzchni, tyle, że nie ORLIKA, lecz boiska wielofunkcyjnego (podobnie jak w Cyganach). W tym roku takie boisko planujemy w Chmielowie, a więc kolejne mogłoby powstać w Jadachach w roku następnym. O tym zadecyduje samorząd kolejnej kadencji.

 

Wiesław Ordon

1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  68

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS