Organizacje pozarządowe

"Instrumenty ochrony praw obywatelskich"
  • 2013-01-21
    Fundacja Fundusz Lokalny SMK zaprasza na szkolenie pt. "Instrumenty ochrony praw obywatelskich", które odbędzie się dnia 25 stycznia w Przybysławicach. Szkolenie poprowadzi Barbara Wójcik, doktorantka w katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, aplikantka radcowska, zatrudniona w organizacji pozarządowej. Celem szkolenia jest przedstawienie konstrukcji wybranych instrumentów ochrony prawa opartych o unormowania o charakterze publicznoprawnym.
    Osoby zainteresowane szkoleniem mogą w terminie do 16 stycznia br. zadać konkretne pytania, postawić tezy, przygotować problemy na podstawie których zostanie doprecyzowany i uszczegółowiony program szkolenia.

   Zakres tematyczny pytań:
1. Ustawa samorządowa – relacje organ wykonawczy a organ stanowiący;
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego - problem skargi, odwołań, decyzji, etc.;
3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej;
4. Ustawa o ochronie danych osobowych.

   Pytania należy kierować na adres mailowy: stachbas@poczta.onet.pl, kukielka.krzysztof@gmail.com" Szkolenie odbędzie się 25 stycznia br. w godzinach 10.00 - 16.00 w Pensjonacie „Wichrowe Wzgórza”, Przybysławice 34 gm. Klimontów.
Płatność za szkolenie: przedstawiciele i pracownicy organizacji pozarządowych oraz pracownicy gmin i powiatów partnerskich (współfinansujących działalność Fundacji w 2012 r.) – szkolenie bezpłatne. Pozostałe osoby: 100 PLN/osoba (w tym koszt poczęstunku i materiałów szkoleniowych).

    W załączeniu konspekt szkolenia.


SMK
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS