Dokumenty

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr L/461/2010 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej

  • 2012-05-23
 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi za rok 2011

  • 2012-05-23
 

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

  • 2011-12-07
Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

  • 2011-02-07
Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

  • 2009-11-17
Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z orhanizacjami pozarządowymi na 2009 rok

  • 2009-01-23
Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok jest:  

Karta Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi

  • 2009-01-23
Karta Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi jest dokumentem określającym główne zasady współdziałania samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS