Organizacje pozarządowe

XVIII towarzyskie zawody wędkarskie „Zawody Rodzinne”

  • 2009-09-17

        W dniu 13 września 2009 roku Polski Związek Wędkarski, Koło nr 12 w Nowej Dębie zorganizowało na miejscowym akwenie „Zalew” towarzyskie, ogólnodostępne spławikowo - gruntowe zawody wędkarskie - „Zawody Rodzinne 2009”.
      Organizacja imprezy miała na celu integrację rodzin wędkarskich, popularyzację, wśród społeczności lokalnej, wędkarstwa, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego nad woda w gronie rodzinnym. Celem było także propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne, jako nasze wspólne dobro.

      Impreza współfinansowana była ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba”.

      W zawodach, nie zważając na niesprzyjające warunki atmosferyczne udział wzięły 24 rodziny wędkarskie – dorośli, młodzież i dzieci w ogólnej liczbie 80 startujących.
      Zwycięzcą zawodów została rodzina Mariusza Tomczyka z wynikiem 3720 gram złowionej ryby, miejsce drugie zajęła rodzina Mirosława Jargieły z wynikiem 3380 gram, a miejsce trzecie rodzina Piotra Zollnera z wynikiem 3080 gram.
     Największą rybę zawodów złowiła Aneta Puła, a był to karp długości 36,2 cm i masie 995 gram.
     Ogółem w trakcie trzygodzinnego wędkowania złowiono 18 kg 775 gram ryb, które po zważeniu i zapisaniu wyników, w dobrej kondycji wróciły do wody.
     Po zakończeniu wędkowania zorganizowaliśmy wspólne grillowanie, podczas którego uczestnicy zawodów dzielili się wrażeniami. W trakcie ogniska ogłosiliśmy wyniki i zwycięskie Rodziny oraz łowcę największej ryby uhonorowaliśmy pucharami i dyplomami.
     Dodatkowo wśród wszystkich startujących Rodzin rozlosowaliśmy nagrody rzeczowe, a najmłodszym uczestnikom zawodów wręczyliśmy paczki ze słodyczami i napojami.
     Organizacyjnie zawody zabezpieczało, czuwając nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem imprezy 7 członków Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie.

Przygotował:
Krzysztof Czusz – prezes Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS