Organizacje pozarządowe

Spotkanie organizacyjne Lokalnej Grupy Działania

  • 2007-09-26

27 września 2007 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie (I p. sala kameralna nr 3 b) odbędzie się spotkanie organizacyjne Lokalnej Grupy Działania.

Gmina Nowa Dęba wraz z gminą Baranów Sandomierski postanowiły utworzyć Lokalną Grupę Działania, której powołanie jest warunkiem koniecznym do pozyskiwania środków pomocowych na obszary wiejskie w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.
Celem Programu Leader jest aktywizacja mieszkańców z obszarów wiejskich na rzecz rozwoju zamieszkiwanych przez nie terenów poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Stworzenie Lokalnej Grupy Działania pozwoli być poważnym partnerem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, który będzie dysponował środkami na Leadera. LGD będzie działać w formie stowarzyszenia, w którego skład powinni wchodzić przedstawiciele organizacji społecznych, lokalnego biznesu, samorządu, lokalni liderzy.
Zasady tworzenia oraz funkcjonowania LGD przedstawią: Pan Mariusz Bednarz – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim oraz Pan Witold Pycior – Doradca w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS