Organizacje pozarządowe

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

  • 2009-02-25

        24 lutego odbyło się coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy Nowa Dęba. Po „zamknięciu roku”, czyli rozliczeniu wszystkich konkursów dotacyjnych z ubiegłego roku, organizowane jest spotkanie, na które zapraszane są organizacje z terenu Gminy.
       

   W roku 2008 na dotacje dla organizacji pozarządowych Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon przeznaczył łącznie 365 tys. zł., z czego na konkursy z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki - 70 tys. zł., z zakresu kultury – 20 tys. zł., promocji – 24 tys. zł., pomocy społecznej – 10 tys. zł. i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 241 tys. zł. W stosunku do r. 2007 w roku ubiegłym więcej organizacji sięgnęło po dotacje i tak w stosunku do r. 2007 z zakresu 89% wykorzystanie wzrosło do 96%. W poszczególnych obszarach wzrost wykorzystania przedstawia się następująco: zakresu kultury z 29% do 99,95%, z obszaru promocji z 50% do 71%, z pomocy społecznej z 30% do 74% oraz z upowszechniania kultury fizycznej i sportu z 94% do 99%. Należy podkreślić, że z roku na rok oferty składane w konkursach są lepsze nie tylko pod względem formalnym, ale i merytorycznym. 

        Na spotkaniu omówiono również konkursy, które albo są już ogłoszone albo będą w najbliższym czasie. Ponadto celem doszkolenia oferentów pokrótce omówiono konstrukcję ofert oraz przekazano broszury z instrukcją ich wypełniania. 

OR-MS
  

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS