Organizacje pozarządowe

W siedem dni dookoła świata

  • 2009-01-27

Pożyteczne ferie 2009

 

 

 

Elżbieta Głaz

   - to tytuł konkursu, organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie. Złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy wniosek na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z Jadachów został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy na ten cel dotację w kwocie 2 tys. zł. W konkursie tym startowało łącznie 360 organizacji pozarządowych z całej Polski, tym większa więc satysfakcja członków stowarzyszenia ze znalezienia się wśród 242 wybranych projektów.
   Tytuł projektu realizowanego podczas ferii w Zespole Szkół w Jadachach to „W siedem dni dookoła świata”. Przewidziane są tu zajęcia edukacyjne i wypoczynkowe dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Każdy dzień będzie zatytułowany innym hasłem, np. „Kaczor Donald, Myszka Miki zapraszają do Ameryki”, „Wyruszamy do Azji” czy też „Spotkanie z Koalą – Australia i Oceania”. Dlaczego? Bo każdego dnia zajęć podopieczni będą się udawać w podróż na wybrany kontynent. Poprzez gry, zabawy, inscenizacje, piosenki, tańce, wszyscy będą poznawać i przedstawiać odmienność i piękno różnych ras, kultur, uczyć się tolerancji i poszanowania drugiego człowieka. Będą przy tym korzystać z Internetu oraz wszelkich dostępnych w szkole pomocy dydaktycznych. Planowane są także rozgrywki sportowe, dyskoteka z muzyka z całego świata, degustacja potraw,, nauka zwrotów grzecznościowych w różnych językach, nauka tańców, quizy, konkursy. Uczniowie będą też doskonalić czytanie ze zrozumieniem, pisać z wykorzystaniem różnych form użytkowych. W planie znalazł się także wyjazd na basen i do kina do Tarnobrzega.
   Zajęcia nieodpłatnie poprowadzą nauczyciele z ZS w Jadachach.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS