Organizacje pozarządowe

8 stypendiów dla przyszłych studentów z miasta i gminy Nowa Dęba

  • 2007-07-19

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” z Zaleszan we współpracy z lokalnymi partnerami - samorządami gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Zaleszany oraz grupą samorządowców z gminy Nowa Dęba i nieformalną grupą działania z gminy Samborzec - uruchamiło lokalny program stypendialny, adresowany do tegorocznych maturzystów, zamierzających podjąć studia dzienne. Najzdolniejsi, a pochodzący z biedniejszych rodzin maturzyści mogli ubiegać się o stypendium w kwocie 380 złotych miesięcznie na okres I roku studiów.

Program finansowany jest w części ze środków lokalnych, w wysokości 20% (składki osób fizycznych, wpłaty od sponsorów, dotacje od samorządów) oraz ze środków zewnętrznych, pozyskanych w ramach ogólnopolskiego Programu „Dyplom z Marzeń”, którego głównym fundatorem jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. W roku akademickim 2007/2008 zamierzamy przyznać 25 stypendiów, na łączna kwotę 95 tys. złotych. Pragniemy zaznaczyć, iż tegoroczni stypendyści mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów, bezpośrednio do głównego fundatora Programu.

Aby zgłosić się do udziału w programie i ubiegać się o stypendium należało zapoznać się z „Regulaminem konkursu”, a następnie wypełnić „Wniosek zgłoszeniowy” i „Oświadczenie o sytuacji materialnej”. Dokumenty zgłoszeniowe i informacje o Programie są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wolni od Uzależnień”: www.smk.zaleszany.pl.

Można było również bezpośrednio zgłaszać się do koordynatora programu Stanisława Baski (tel. 0607 560 016, e-mail: stachbas@poczta.onet.pl) lub do gminnych koordynatorów programu, którymi są:

 

  • Krzysztof Pitra, tel. 015 811 85 81 wew. 106 (Miasto i Gmina Baranów Sandomierski), 
  • Wiesław Ordon, tel. 015 846 24 21 (Miasto i Gmina Nowa Dęba), 
  • Grzegorz Janiec; tel. 015 870 83 24 (Gmina Bojanów), 
  • Genowefa Samołyk; 015 845 94 19 (Gmina Zaleszany), 
  • Witold Stefaniak: tel. 015 831 43 77 (Gmina Samborzec).

 

O przyznanych stypendiach poinformujemy po rozpatrzeniu złożonych wniosków czyli po 30 września 2007 roku.

SMK „Wolni od Uzależnień” Zaleszany

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS