Organizacje pozarządowe

Noworoczne spotkanie w Jadachach

  • 2013-01-17
     W ubiegłą sobotę 12 stycznia w remizie OSP w Jadachach odbyło się noworoczne spotkanie organizacji pozarządowych sołectwa Jadachy. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy, które w tym roku obchodzi dziesiątą rocznicę założenia.
W spotkaniu wzięli udział członkowie stowarzyszenia, Zarząd OSP, Zarząd LZS , Rada Sołecka oraz zaproszeni goście. Mieliśmy zaszczyt gościć Posła na Sejm RP Mirosława Plutę, Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztofa Pitrę, Wicestarostę Jerzego Sudoła, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona, Zastępcę Burmistrza Zygmunta Żołędzia, Prezesa Fundacji Fundusz Lokalny SMK Stanisława Baskę, Dyrektora Zespołu Szkół w Jadachach Bernardę Głowacką ,ks. Proboszcza tutejszej parafii Jana Niemca oraz osoby wspierające działalność organizacji pozarządowych. Spotkanie rozpoczął Radny Andrzej Durtka witając serdecznie wszystkich gości, były życzenia noworoczne, symboliczna lampka szampana oraz wspólny śpiew kolęd. Sołtys wsi Józef Grdeń podziękował za inwestycje i wspólne dokonania ubiegłego roku. Głos zabrał również prezes OSP Tadeusz Jadach kreśląc plany na przyszły rok. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Elżbieta Głaz wystąpiła z prezentacją multimedialną na temat zrealizowanych projektów w 2012 roku, dziękując także za współpracę i zaufanie. Z najważniejszymi wydarzeniami jakie miały miejsce w gminie Nowa Dęba w minionym roku zapoznał wszystkich Burmistrz Wiesław Ordon .Wicestarosta Jerzy Sudoł pogratulował dobrej współpracy i owocnych działań. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze przy świątecznie i suto nakrytych stołach. Wszyscy podkreślali, iż wspólne spotkania organizacji integrują i motywują do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej, a planów na przyszły rok nie brakuje. Noworoczne spotkanie przeszło już do historii, ale wpisuje się na stałe do kalendarza ważnych wydarzeń w Jadachach.

E. G.
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS