Organizacje pozarządowe

  • 2012-12-19

Konferencja "Wsparcie wolontariatu"

    11.12.2012r w Nowej Dębie odbyła się konferencja "Wsparcie wolontariatu" mająca na celu podsumowanie projektu o tej samej nazwie. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie "Wsparcie" dzięki pozyskaniu środków finansowych z programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". Uczestniczący w nim przyszli liderzy wolontariatu przechodzili szkolenia z zakresu:
* ABC wolontariatu,
* Organizacja pracy wolontariusza,
* Podstaw prawnych wolontariatu,
* Pierwszej pomocy,
* Oraz korzystali z indywidualnych konsultacji.
  
    Konferencja była współorganizowana przez liderów wolontariatu. Po przedstawieniu założeń projektu przez wiceprezesa stowarzyszenia Pana Marcina Kurnika, który przybliżył temat utworzenia centrum wolontariatu na terenie gminy Nowa Dęba działającego przy Stowarzyszeniu "Wsparcie", zostali  przedstawieni nowodębscy liderzy wolontariatu. Po krótkim przedstawieniu sylwetek poszczególnych osób głos zabrali zaproszeni prelegenci:
* Adam Szurgociński, który opowiadał o 10 latach organizacji WOŚP w Nowej Dębie,
* Agnieszka Tylutka-Gelio "Wolontariat specjalistów na przykładzie fundacji "Pasieka",
* Adam Ptasiński "Fundacja Generator Inspiracji,
* Wystąpiła również Pani Zofia Strzelczyk.
    Prelegenci dzielili się swoim doświadczeniem w temacie wolontariatu, przedstawili korzyści, jakie młodzi prelekcjach starsi mogą wynieść prelekcjach wolontariatu. Po prelekcjach nastąpił czas na poczęstunek oraz wymianę doświadczeń pomiędzy początkującymi liderami wolontariatu, a ludźmi z doświadczeniem.Wsparcie/Ł.W
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS