Organizacje pozarządowe

„Dzień Seniora 2011”

  • 2011-10-03
      24 września w sali Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie, odbyło się integracyjne spotkanie naszych członków z okazji „DNIA SENIORA”. Na uroczystość przybyło 88 członków Związku i zaproszeni Goście. W śród zaproszonych Gości byli przedstawicie Zarządu Okręgowego w Rzeszowie, Poseł na Sejm, przedstawiciele Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego, władze Miasta i Gminy w Nowej Dębie, Ksiądz Prałat z Parafii Podwyższenia Krzyża Św. Przedstawiciele Zakładów Pracy i Instytucji państwowych oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Związków Zawodowych i Stowarzyszeń.
     Wszystkich zebranych bardzo serdecznie przywitała Przewodnicząca PZER i I Oddziału Rejonowego w Nowej Dębie Pani Józefa Maria Kaczmarek, a dziękując wszystkim za przybycie, poprosiła Kapelę „DĘBIANIE” o zagranie i zaśpiewanie piosenki pt. ”Zielone wzgórza nad SOLINĄ”. Następnie Prezes odczytała listę Naszych Sponsorów dzięki którym, mogła się odbyć nasza Uroczystość. W dowód wdzięczności kapela zagrała im „STO LAT”. Pani Prezes następnie poprosiła zebranych o uczczenie minutą ciszy naszych członków oraz działaczy Zarządu, którzy odeszli już do wieczności. Pani Prezes poprosiła członkinie Zarządu, Panią Marię Mączka o recytację wiersza Jarosława Iwaszkiewicza p.t. „PO LATACH”.
      Goście, którzy zabrali głos w dyskusji, dziękowali bardzo za zaproszenie, a „SENIOROM” życzyli dużo zdrowia i optymizmu.
      Dziękując Pani Prezes, wręczali piękne wiązanki kwiatów, za Jej duże zaangażowanie i wielką charyzmę w działalności społecznej. Patem Pani J M Kaczmarek odczytała listę JUBILATÓW- którzy obchodzą w tym roku swój wspaniały JUBILEUSZ- 80, 85, 90 i 95 lat. Z tej okazji, w Imieniu Zarządu złożyła najserdeczniejsze życzenia długoletnim naszym członkom, życząc dużo, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, a członków Zarządu Panią Natalę Mastyk i Pana Bronisława Kosiorowskiego poprosiła o wręczenie od Zarządu po róży i czekoladzie. Pani Prezes, podała do wiadomości zebranym, że Uchwałą Zarządu Nr 5 z dnia 6.09.2011r postanowiono doręczyć paczki żywnościowe dla naszych członków Związku, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości „DNIA SENIORA” ze względu na chorobę lub podeszły wiek. W/w paczki wraz z ciepłymi życzeniami od Zarządu będą doręczane przez członków Zarządu.
       SENIORZY po skończonej uroczystości dziękowali Całemu Zarządowi za przygotowanie wspaniałego przyjęcia.
      Organizatorzy, tez mają satysfakcję, że mogli dać każdemu chociaż trochę radości.


Opracowały;
Przewodnicząca - J.M Kaczmarek
Sekretarz - Maria Mączka
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS