Organizacje pozarządowe

Uwaga! Konkurs dla organizacji pozarządowych!

  • 2007-03-08

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” (LOG Zaleszany) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
- wynikają z potrzeb danej społeczności, 
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, 
- przyczyniają się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych np. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju lokalnego i innych, 
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, 
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe, 
- przyczynią się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców.


W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które: 
- mają siedzibę w gminach: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany 

- planują prowadzić działania w miejscowości liczącej do około 20 tys. mieszkańców.

- mają prawną możliwość samodzielnej realizacji działań planowanych w ramach projektu i rozliczenia dotacji lub dysponują stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań; 
- prowadzą pełną ewidencję księgową zgodną z przepisami prawa polskiego; 
- oprócz „Działaj Lokalnie” równolegle realizują nie więcej niż jeden projekt finansowany ze środków PAFW


Termin składania wniosków: 23 marca 2007r.

Poniżej zamieszczamy pełną wersję Regulaminu oraz formularz wniosku o dotację.

Regulamin konkursu

Formularz wniosku

Wzór pełnomocnictwa ogólnego

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS