Zadania zastępcy

W razie nieobecności Burmistrza lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Urzędem wykonuje Zastępca Burmistrza.
 

Burmistrz powierzył Zastępcy Burmistrza prowadzenie spraw Gminy w zakresie:
   1) spraw społecznych,
   2) dowodów osobistych i ewidencji ludności,
   3) rozwoju lokalnego i promocji, informatyki,
   4) profilaktyki uzależnień,
   5) gospodarki przestrzennej i nieruchomości,
   6) reagowania kryzysowego, klęsk żywiołowych,
   7) oświaty,
   8) kultury
 

Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych.
 

Zastępca Burmistrza posiada upoważnienie do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.

 

 wstecz

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS