Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
SPORZĄDZENIE TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 06

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO

Podstawa prawna

1. Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

3. Rozporządzenie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Komórka odpowiedzialna Sekretarz Gminy
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Elżbieta Gil - II piętro, pok. nr 202, tel. 846 26 71 wew.202;
Bożena Szczepan - I piętro, pok. nr 101, tel. 846 26 71 wew.101
Sposób załatwienia sprawy Złożenie przez spadkodawcę oświadczenia ostatniej woli do protokołu wobec Burmistrza Miasta i Gminy lub Sekretarza Gminy, bądź Kierownika USC, w obecności dwóch świadków.
Wymagane dokumenty dowód tożsamości spadkodawcy
dowody tożsamości świadków
Opłaty Za sporządzenie testamentu: 22 zł na konto UMiG lub w kasie Urzędu. 
Czas załatwienia sprawy W dniu stawienia się (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Inne informacje Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole, który następnie odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół podpisuje spadkodawca, świadkowie oraz osoba, wobec której wola została oświadczona.
Formularze do pobrania Brak
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy,  24 listopada 2004 r.
Sprawdził:
Bożena Szczepan, kierownik USC, 29 listopada 2004 r.
Zatwierdził:
Józef Czekalski, burmistrz, 1 grudnia 2004 r.

Aktualizacja:

Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC, 29 grudnia 2009 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS