Usługi

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Data publikacji
2010-11-02
Kategoria
UZNANIE DRZEWA ZA POMNIK PRZYRODY
Opis
UZNANIE DRZEWA ZA POMNIK PRZYRODY


KARTA USŁUGI NR GKS/OŚ - 03

UZNANIE DRZEWA ZA POMNIK PRZYRODY
 
Podstawa prawna
· Art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151 poz. 1220),
Komórka odpowiedzialna
Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Małgorzata Flis -podinspektor ds. ochrony środowiska
II piętro, pok. nr 216, tel. 15 8462671 w. 216
Sposób załatwienia sprawy
1. wizja w terenie,
2. zasięgnięcie opinii właściwego organu,
3. rozpatrzenie wniosku,
4. podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Nowej Dębie
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający:
1. Przedmiot ochrony.
2. Nazwa projektowanego pomnika (proponowana lub istniejąca historycznie)
3. opis pomnika (gatunek; obwód w cm (130 cm od ziemi); wysokość w m; wysokość do pierwszego konaru; stan zdrowotny i zauważone uszkodzenia; wymagane zabiegi ochronne)
4. Adres obiektu (miejscowość; gmina; nadleśnictwo, leśnictwo, obręb; numer ewidencyjny działki, według ewidencji gruntów; imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt; informacje dodatkowe związane z lokalizacją przestrzenną obiektu)
Czas załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od złożenia wniosku. Możliwe wydłużenie terminu
w związku z koniecznością uzyskania opinii organu.
Inne informacje
 
Formularze do pobrania
Metryczka Urzędu
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne
Opracował:
Małgorzata Flis - podinspektor ds. ochrony środowiska-26.10.2010r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS – 27.10.2010r..
Zatwierdził:
Elżbieta Gil - Sekretarz Gminy – 27.10.2010r.
 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS