Usługi

Kategoria
ULICE I PLACE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
OZNAKOWANIE I REMONTY DRÓG
Opis

 

KARTA USŁUGI NR GKS/UP - 03

OZNAKOWANIE I REMONTY DRÓG
Podstawa prawna
· ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108,poz.908 z późn. zm.),
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177,poz 1729)
Komórka odpowiedzialna
Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Alicja Rydzik- podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych
II piętro, pok. nr 203, tel. 8462671 w. 203
Sposób załatwienia sprawy
Oznakowywanie dróg znakami pionowymi i poziomymi przez firmę zajmującą się utrzymaniem dróg, wykonanie remontu nawierzchni ulic.
Wymagane dokumenty
Zgłoszenie telefoniczne lub pisemne, przeprowadzenie przeglądu, wnioskowanie do organu zarządzającego ruchem na drogach, tj. Starosty, o wprowadzenie zmian w projekcie organizacji ruchu.
Opłaty
Nie pobiera się.
Czas załatwienia sprawy
Do 30 dni od zgłoszenia.
Tryb odwoławczy
 
Inne informacje
Sprawy związane z oznakowaniem i remontem:
· drogi krajowej załatwia Rejon Dróg Krajowych w Rzeszowie, ul. Sikorskiego 49 c, tel. 017 229 90 09, Baza Materiałowa Kolbuszowa, tel. 017 227 15 04
· dróg powiatowych załatwia Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego w Nowej Dębie, ul. Ogrodowa 20, tel. 846 4910, 846 3033.
Formularze do pobrania
 
Metryczka Urzędu
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne
Opracował:
Elżbieta Gil - podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych - 19.12.2004r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2004r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 29.12.2004r.
Aktualizacja:
Alicja Rydzik - podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych - 31.12.2009r.

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS