Usługi

Kategoria
ULICE I PLACE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
LIKWIDACJA AWARII OŚWIETLENIA
Opis


KARTA USŁUGI NR GKS/UP - 01

LIKWIDACJA AWARII OŚWIETLENIA
Podstawa prawna
Art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.)
Komórka odpowiedzialna
Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Elżbieta Gil - podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych
II piętro, pok. nr 203, tel. 8462671 w. 203
Sposób załatwienia sprawy
Przekazanie zgłoszenia do eksploatatora sieci oświetlenia ulicznego, tj. Posterunku Energetycznego w Nowej Dębie lub Firmy Instalatorstwo Elektryczne 
Wymagane dokumenty
Zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miasta i Gminy do Ref. GKS lub bezpośrednio do Posterunku Energetycznego w Nowej Dębie, tel. 846 50 10 albo na nr bezpłatny 991.
Opłaty
Nie pobiera się.
Czas załatwienia sprawy
Do 48 godzin od zgłoszenia.
Tryb odwoławczy
 
Inne informacje
 
Formularze do pobrania
 
Metryczka Urzędu
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne
Opracował:
Elżbieta Gil - podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych - 19.12.2004r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2004r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 29.12.2004r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS