Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 03

POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Podstawa prawna Par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27, poz. 185)Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
Komórka odpowiedzialna Sekretarz Gminy
Referat Organizacyjny
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Elżbieta Gil - sekretarz gminy, II piętro, pok. nr 202, tel. 8462671 wew.202
Barbara Sudoł - kierownik Referatu Organizacyjnego, II piętro, pok. nr 214, tel. 8462671 wew.214
Sposób załatwienia sprawy Stwierdzenie własnoręczności podpisu na:
 • pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
 • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie
 • Wymagane dokumenty Dowód tożsamości składającego oświadczenie
  Opłaty 9 zł w znakach opłaty skarbowej
  Czas załatwienia sprawy W dniu zgłoszenia się do urzędu
  Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  Inne informacje Składający oświadczenie winien złożyć swój podpis w obecności poświadczającego własnoręczność podpisu
  Formularze do pobrania Brak
  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Barbara Sudoł, kierownik Referatu Organizacyjnego, 23 listopada 2004 r.
  Sprawdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 25 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 25 listopada 2004 r.

  Aktualizacja:

  Barbara Sudoł, kierownik Referatu Organizacyjnego, 15 marca 2010 r.

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS