Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 02
 

PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT

 
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993,.
z późn. zm.) .

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pózn. zm.) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Monika Kozak - inspektor ds. dowodów osobistych

I piętro, pok. nr 107,tel. (15) 8462671 wew.107

Sposób załatwienia sprawy

Procedurę należy rozpocząć od wybrania wniosku o wydanie dowodu tożsamości oraz uzyskania informacji dotyczących sprawy.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego własnoręcznie podpisany w obecności urzędnika
 • 2 aktualne, jednakowe, wyraźne fotografie, o wymiarach 35 x 45 mm (lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • Akt urodzenia( o ile miejsce urodzenia jest poza terenem  Miasta i Gminy Nowa Dęba)
 • Opłaty

  Opłaty nie pobiera się.

  Czas załatwienia sprawy 30 dni (w szczególnych przypadkach termin może być dłuższy).
  Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za posrednictwem Burmistrza Miasta I Gminy Nowa Dęba.

  Inne informacje Dowód należy odebrać osobiście w pok. nr 107, I piętro
  Formularze do pobrania

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  (prosimy o wydruk na jednej kartce A4, dwustronnie)

  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych, 23 listopada 2004 r.

  Sprawdził:
  Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC, 25 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 5 grudnia 2004r.

  Aktualizacja:

  Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych, 
  10 czerwca 2011 r.

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS