Usługi

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Opis


KARTA USŁUGI NR GKS/OŚ - 01

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW
I KRZEWÓW

Podstawa prawna
· Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880z późn. zm.),
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r.
w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306 z dnia 20.10.2004r.)
· obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011r.
w sprawie stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (MP Nr 95 poz.363 z 25.10.2011r.)
Komórka odpowiedzialna
Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Małgorzata Flis -podinspektor ds. ochrony środowiska
II piętro, pok. nr 216, tel. 8462671 w. 216
Sposób załatwienia sprawy
·  wizja w terenie,
· rozpatrzenie wniosku,
· wydanie decyzji.
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający:
· imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
· tytuł prawny władania nieruchomością;
· jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela,
· nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
· obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm;
· przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
· przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
· wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
Opłaty
Zezwolenie zwolnione od opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje
 
Formularze do pobrania
Metryczka Urzędu
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne
Opracował:
Małgorzata Flis - podinspektor ds. ochrony środowiska-19.12.2004r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2004r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 29.12.2004r.
Aktualizacja:
Małgorzata Flis - podinspektor ds. ochrony środowiska - 13.09.2007r.
Aktualizacja:
Małgorzata Flis - podinspektor ds. ochrony środowiska - 18.06.2012r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS