Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 01
 

DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

 
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993,  z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Monika Kozak - inspektor ds. dowodów osobistych

I piętro, pok. nr 107, tel. (15) 8462671 wew.107

Sposób załatwienia sprawy

Procedurę należy rozpocząć od wybrania wniosku o wydanie dowodu osobistego  oraz uzyskania informacji dotyczących sprawy.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony osobiście w obecności jednego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd - dla osoby małoletniej od 13-tego roku życia
 • Na wniosek obojga rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd, dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 -tego roku życia
 • 2 aktualne,jednakowe, wyraźne fotografie, o wymiarach 35 x 45 mm (lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • Odpis skrócony aktu urodzenia ( o ile miejsce urodzenia jest poza terenem  Miasta i Gminy Nowa Dęba).
 • Opłaty

   Opłaty nie pobiera się.

  Czas załatwienia sprawy 30 dni (w szczególnych przypadkach termin może być dłuższy)
  Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Inne informacje

  Dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył
  13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd.

  Dowód osobisty wydany mołoletniemu, który ukończył 13 rok życia, odbiera osobiście małoletni lub jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd, w pok. nr 107, I piętro.

  Formularze do pobrania

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  (prosimy o wydruk na jednej kartce A4,dwustronnie)

  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych, 23 listopada 2004 r.
  Sprawdził:
  Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC, 25 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 5 grudnia 2004 r.

  Aktualizacja:

  Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych, 
  10 czerwca 2011 r.

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS