Usługi

Kategoria
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA LUB STUDIUM
Opis

KARTA USŁUGI NR GPN - 08

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA LUB STUDIUM

Podstawa prawna Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami )
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Barbara Duda - Kierownik Referatu 
I piętro, pok. nr 111, tel. 8462671 wew.111
Sposób załatwienia sprawy Wydanie kopii planu zagospodarowania lub studium
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu.
Opłaty

Opłata skarbowa:

  1. od wypisu
    - do 5 stron - 30 zł
    - powyżej 5 stron - 50 zł
  2. od wyrysu
    - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu
    A4 - 20 zł lecz nie więcej niż 200 zł
Czas załatwienia sprawy W dniu złożenia wniosku
Tryb odwoławczy Nie ma
Inne informacje  
Formularze do pobrania Nie ma
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Barbara Duda, p.o. K-ka Biura, 25 listopada 2004 r.
Sprawdził:
Aleksander Mokrzycki, główny specjalista ds. infrastruktury, 29 listopada 2004 r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 5 grudnia 2004 r.

Aktualizacja:

Barbara Duda, p.o. K-ka Biura, 23 października 2007 r.

Barbara Duda, Kierownik Referatu, 25 maja 2010 r. 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS