Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 10
 

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY

 
Podstawa prawna Art. 15 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Dorota Puzio - podinspektor ds. ewidencji ludności
I piętro, pok. nr 108, tel. (15)8462671 wew.108

Krystyna Kłosowska-Szałaj - inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum urzędu - I piętro, pok. nr 108, tel.(15)8462671
wew. 108

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia dot. wymeldowania z pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego", dowód osobisty.

Opłaty

Czynność wymeldowania z pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy nie podlega opłacie skarbowej.

Czas załatwienia sprawy W dniu stawienia się strony.
Tryb odwoławczy Nie podlega odwołaniu.
Inne informacje

Czynność wymeldowania dokonywana jest osobiście, a w przypadku nieobecności przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika.
Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Formularze do pobrania

Druk "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy".

(prosimy o wydruk w formacie A5)

Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Dorota Puzio, podinspektor ds. ewidencji ludności, 25 listopada 2004 r. 
Sprawdził:
Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC,  25 listopada 2004 r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 29 listopada 2004 r.

Aktualizacja:

Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych, 10 stycznia 2013 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS